}
arrow_back

Nieuw harmonisatiebesluit over emissiefactor voor stroom uit biomassa

SKAO publiceert een nieuw harmonisatiebesluit over de emissiefactor voor elektriciteit uit biomassa. 

Bij het opstellen van de CO2-footprint, moet u voor elke uitstootbron een emissiefactor kiezen. Zo ook voor groene stroom uit biomassa. 

Om gebruik te kunnen maken van een lagere emissiefactor dan die van grijze stroom, verplicht Handboek 3.1 afnemers van deze vorm van groene stroom om aan te tonen wat de specifieke emissiefactor is van hun leverancier. De reden hiervoor is de dat uitstoot behoorlijk kan verschillen van leverancier tot leverancier. 

Hoewel dit argument nog altijd geldt, heeft het CCvD van SKAO, ingegeven door praktische overwegingen, besloten om het voortaan toch toe te staan dat gekozen kan worden voor een gemiddelde factor voor biomassastroom op www.co2emissiefactoren.nl.

De wijziging geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat u voor deze wijziging ook het referentiejaar aan moet passen.

Bekijk hier het harmonisatiebesluit.

Bekijk hier de pagina met alle harmonisatiebesluiten.