Overweegt u de CO2-Prestatieladder te gebruiken bij aanbestedingen?

Als opdrachtgever kunt u uw opdrachtnemers stimuleren om CO2 te reduceren en geeft u inhoud aan maatschappelijk verantwoord inkopen.

Met de inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen kan u bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder fictieve korting geven. Zo weet u dat u zaken doet met bedrijven die structureel werk maken van CO2-reductie en continue verbetering hierin.

Hoe werkt de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen?

Bekijk het filmpje.

Ga aan de slag!

Voor aanbestedende diensten heeft SKAO de ‘Handreiking Aanbesteden 3.1’ gepubliceerd. Het document is opgesteld voor opdrachtgevers die de ladder willen toepassen bij aanbestedingen. Stap voor stap krijgt u uitgelegd hoe dit werkt.

Het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder maakt onderdeel uit van de Handreiking.

Specifiek voor de Belgische markt werden er modelclausules opgesteld die gebruikt kunnen worden bij het aanbesteden met de CO2-Prestatieladder. Deze zijn hier vrij verkrijgbaar.