Opdrachtgevers

De Vlaamse, Waalse en Brusselse Overheden hebben zich geengageerd voor het lanceren van respectievelijk, 10, 10 en 4 pilootprojecten tussen 2020 en 2023. Naast de "officiële" pilootprojecten zijn er verschillende administraties die sowieso met de CO2 Prestatieladder aan de slag gaan.

Werkvennootschap

https://dewerkvennootschap.vlaanderen/

La Sambrienne

https://www.lasambrienne.be/

Lantis

https://lantis.be/

OVAM

https://ovam.be/

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

https://www.agentschapmdk.be/

Vlaamse Landmaatschappij

https://www.vlm.be/en

De Vlaamse Waterweg

https://www.vlaamsewaterweg.be/

Mobiliteit en Openbare Werken

https://departement-mow.vlaanderen.be/nl

Agentschap Wegen en Verkeer

https://wegenenverkeer.be/

Agentchap Facilitair Bedrijf

https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf

IDETA

https://en.ideta.be/

SPW

https://spw.wallonie.be/

SOWAER

https://www.sowaer.be/