Maatregellijst

Organisaties stellen voor de CO2-prestatieladder ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen vast en definiëren reductiemaatregelen. Met behulp van de maatregellijst kunnen organisaties zich vergelijken met sectorgenoten met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Voor organisaties die beginnen met de CO2-Prestatieladder kan de lijst ook ideeën opleveren voor mogelijk te nemen maatregelen.

In de rapportage Resultaten Maatregellijst CO2-Prestatieladder wordt het gebruik van de Maatregellijst weergegeven in cijfers.

Een overzichtsdocument van de meest recente maatregellijst is hier beschikbaar.

Voor een interactieve lijst van maatregelen wordt er verwezen naar de Nederlandse pagina van de CO2-Prestatieladder.

play_arrow

Video Maatregellijst, hoe werkt het

Een korte introductie over de werking van de maatregellijst