}
arrow_back

EUROPA IS KLAAR VOOR DE CO2-PRESTATIELADDER

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ontwikkelt zich snel in heel Europa, en de CO2-Prestatieladder kan een grote rol spelen om die inspanningen te stimuleren. Dit zijn de resultaten van recent onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Sustainable Development (IISD). Elk jaar besteden Europese regeringen 1,8 biljoen euro (14% van het BBP van de EU) aan de aankoop van goederen en diensten van de particuliere sector, maar er is geen verplichting om bij deze beslissingen rekening te houden met het klimaat. Overschakelen naar MVI kan dus leiden tot een groene revolutie bij bedrijven en hun toeleveringsketens. De CO2-Prestatieladder kan daarbij helpen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ontwikkelt zich snel in heel Europa, en de CO2-Prestatieladder kan een grote rol spelen om die inspanningen te stimuleren. Dit zijn de resultaten van recent onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Sustainable Development (IISD). Elk jaar besteden Europese regeringen 1,8 biljoen euro (14% van het BBP van de EU) aan de aankoop van goederen en diensten van de particuliere sector, maar er is geen verplichting om bij deze beslissingen rekening te houden met het klimaat. Overschakelen naar MVI kan dus leiden tot een groene revolutie bij bedrijven en hun toeleveringsketens. De CO2-Prestatieladder kan daarbij helpen.

Op basis van het onderzoek heeft SKAO besloten om de haalbaarheid van de invoering van de Ladder nader te onderzoeken in 10 landen. Deze landen zijn: 

Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

Uit het onderzoek blijkt dat MVI een hot topic is, niet alleen in deze landen, maar op veel meer plekken in Europa.


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN ONTWIKKELT ZICH SNEL

Bij het onderzoek is gekeken naar de MVI-situatie in heel Europa, waarbij 28 Europese landen (zowel binnen als buiten de Europese Unie) zijn bekeken op basis van 19 verschillende criteria. Veel landen kwamen sterk uit de studie naar voren en alle toonden potentieel om MVI breder in te gaan zetten. Bemoedigend is ook dat er grote belangstelling bestaat voor de toepassing van de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument. Het is duidelijk dat steeds meer regeringen op alle niveaus, alsook ondernemingen en maatschappelijke organisaties, MVI als een cruciale methode beschouwen om de klimaatdoelstellingen van de EU en op globaal niveau te verwezenlijken.

In deze context is de tijd rijp om de CO2-Prestatieladder in heel Europa in te voeren. Tussen de 10 landen zitten zowel koplopers als opkomende landen, zijn er uiteenlopende geografische en culturele contexten en zowel EU-beleidscontexten als niet-EU-beleidscontexten. De mogelijkheden om te leren over het potentieel van de CO2-Prestatieladder om zich aan verschillende omstandigheden aan te passen worden daardoor verveelvoudigd. Ongeacht het profiel van een land - opkomend, pionier of koploper - kan de CO2-Prestatieladder een sleutelrol spelen bij het vertalen van de ambities in concrete CO2-reductie in het veld.


WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

Het komende jaar zullen SKAO en IISD de contacten in de 10 landen intensiveren, en het potentieel en de belangstelling voor een proefproject ter implementatie van de CO2-Prestatieladder in aanbestedingsprocessen verder onderzoeken. SKAO zal samenwerken met lokale partijen, en vanaf 2023 zal onderzoek omgezet worden in realiteit als de pilots van start gaan. Tussen nu en dan gaan we hard aan de slag om dat te realiseren, zodat de Ladder in heel Europa structurele COreductie kan aanjagen via ‘the power of procurement’.

Sinds augustus 2021 onderzoekt SKAO, samen met het International Institute for Sustainable Development (IISD), gefinancierd door de IKEA Foundation, de mogelijkheden om de CO2-Prestatieladder ook in andere Europese landen te realiseren.

Wilt u meer weten over ons project, of de mogelijkheden voor een pilot in uw land? Neem dan contact met ons op!