}
arrow_back

Europese samenwerking voor implementatie CO2-PrestatieladderSKAO gaat de komende twee jaar samen met de International Institute for Sustainable Development (IISD), Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) en ICLEI Europe Europese landen ondersteunen bij de implementatie van de CO2-Prestatieladder in Europa. De uitrol van de CO2-Prestatieladder wordt mede mogelijk gemaakt door de IKEA Foundation.

Het versnellen van CO2-reductie door duurzaam inkopen

Het project ‘Accelerating decarbonisation through the power of procurement by disseminating the CO2 Performance Ladder: implementation and expension’ heeft als doel CO2-reductie in Europa te versnellen door duurzame inkoop te stimuleren middels de CO2-Prestatieladder. Uit onderzoek van denktank IISD blijkt dat in vergelijking met andere duurzaamheidsinstrumenten de CO2-Prestatieladder zich onderscheidt door het gebruik ervan bij openbare aanbestedingen, de bewezen impact op CO2-reductie en het verificatiesysteem door derden. Tevens is de CO2-Prestatieladder goed toepasbaar bij aanbestedingen in Europa. Volgens gerenommeerd onderzoeksbureau CE Delft is de CO2-Prestatieladder een bewezen instrument voor CO2-reductie en wordt het instrument door het IPCC, WEF en OECD benoemd als best practice voor duurzaam aanbesteden.

Implementatie en uitrol

Partijen in Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben aangegeven aan de slag te willen gaan met de CO2-Prestatieladder. De komende jaren zullen meerdere aanbestedende diensten in Europa de Ladder gebruiken om structurele CO2-reductie onder hun leveranciers te stimuleren.

Daarnaast worden geleerde lessen uit Nederland, België en pilotprojecten gedeeld via 'Communities of Practice', aanbestedingen gemonitord, bijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd, wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de impact van de Ladder als aanbestedingsinstrument en de haalbaarheid van de CO2-Prestatieladder buiten Europa  onderzocht.

Strategische partners

De projectpartners gaan Europese landen ondersteunen bij de implementatie van de Ladder en hebben gaan verschillende rollen vervullen. Universiteit Utrecht gaat de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument vanuit economische en juridische invalshoeken evalueren. ICLEI zal haar netwerk van steden en gemeentes inzetten om de Ladder daar te introduceren en IISD gaat onderzoeken naar wat de mogelijkheden zijn van de inzet van de CO2-Prestatieladder buiten Europa.

Maud Vastbinder, manager CO2-Prestatieladder Europa: Wij zijn verheugd dat wij de komende tijd gaan samenwerken met ICLEI, IISD en de Universiteit van Utrecht om de CO2-Prestatieladder succesvol te implementeren in Europa. En dat de IKEA Foundation haar vertrouwen heeft uitgesproken in een verdere samenwerking om de CO2-Prestatieladder een succes te laten maken in Europa. Met de CO2-Prestatieladder krijgt Europa een krachtig duurzaamheidsinstrument in handen om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te stimuleren.’

Waarom duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen geeft bedrijven een belangrijke prikkel om duurzaam te ondernemen. Europese overheden geven jaarlijks ongeveer 1,8 biljoen euro uit, wat ongeveer 14% van het bruto binnenlands product van de EU vertegenwoordigt. Tegelijkertijd zijn openbare aanbestedingen verantwoordelijk voor maar liefst 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hoewel MVI wordt beschouwd als een effectief beleidsinstrument om klimaatverandering tegen te gaan, worden veel Europese landen nog steeds geconfronteerd met bepaalde obstakels bij de uitvoering van een dergelijk beleid. Eén van de problemen is dat er een gebrek is aan praktische duurzaamheidsinstrumenten.

U kunt ons helpen, doe met ons mee!

Wij willen graag ons internationale netwerk versterken. Als u ons daarbij kunt helpen dan horen wij dat graag! Voor meer informatie neemt u contact op met [email protected] of ga naar de website www.CO2Prestatieladder.nl

Lees hier meer over de uitrol van de CO2-Prestatieladder in Europa (EN).