}
arrow_back

BENOR gaat een samenwerking aan met SKAO voor de CO2-Prestatieladder in België

Brussel, België — 25 april 2024 — de vzw BENOR, beheerder van het conformiteitsmerk BENOR dat de kwaliteit van bouwmaterialen garandeert, kondigt met trots een exclusief partnerschap aan met de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om de CO2-Prestatieladder in België uit te breiden.

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem dat initieel gelanceerd werd in Nederland en bedrijven aanmoedigt om hun CO2-uitstoot te verminderen en effectieve maatregelen te nemen om hun impact op het milieu te verkleinen. Gelet op het grote succes van het systeem in Nederland, zal het systeem nu ook in België geïmplementeerd en beheerd worden door de vereniging voor het beheer van het kwaliteitsmerk BENOR. Belgische ondernemingen zullen dus vanaf heden systematisch en eenvoudig kunnen bijdragen tot de realisatie van de Belgische doelstellingen om tegen 2030 minstens 55% minder broeikasgassen uit te stoten. Dit kan hen bovendien tal van (financiële) voordelen opleveren.

Als belangrijkste contactpunt zullen BENOR, en haar partners, ondernemingen en overheden helpen bij het navigeren door het certificeringsproces, praktisch advies geven en deskundige begeleiding bieden om het succes van hun milieubeleid te garanderen.

Deze samenwerking tussen BENOR en SKAO vertegenwoordigt een cruciale stap in het bevorderen van duurzaam ondernemen in België," zei Patrice Dresse, Secretaris-Generaal van het merk BENOR. "We kijken ernaar uit om Belgische ondernemingen en overheden te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de overgang naar een groenere en meer duurzame economie.

Dankzij dit initiatief zullen Belgische ondernemingen en de overheden toegang hebben tot een internationaal erkend instrument om hun CO2-impact te beoordelen en te verbeteren.

Het is daarenboven een systeem dat in de toekomst heel wat opportuniteiten kan creëren. Tal van aanbestedende overheden geven immers aan dat zij in hun toekomstige opdrachten steeds meer rekening zullen houden met duurzaam en klimaatvriendelijk ondernemen, waaraan prijsvoordelen kunnen worden gekoppeld.

Contact:

Patrice Dresse

Secretaris-Generaal BENOR

Tel.: 02 511 65 95

gsm: 0497 47 65 40Artikel op de Nederlandse SKAO website: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/benor-gaat-de-co2-prestatieladder-belgie-coordineren


Het merk BENOR is eigendom van het Bureau voor Normalisatie (NBN), de organisatie die in België verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen. Het NBN is een instelling van openbaar nut onder voogdij van de federale minister die bevoegd is voor Economie. Het merk BENOR, dat ruime bekendheid geniet in de bouwsector, bestrijkt ook brand- en inbraakbeveiliging en andere belangrijke domeinen waarvoor productkwaliteit een absolute vereiste is.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Hier vindt u de Ambities en Prioriteiten van SKAO.

SKAO jaagt bedrijven en overheden met de CO2-Prestatieladder aan om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal bedrijfsleven te realiseren. Wij verbinden partijen, delen kennis en zijn het hart van een groot netwerk.