}
arrow_back

Update CO2-emissiefactoren voor Nederland en België

 

Zowel de Nederlandse (www.co2emissiefactoren.nl) als Belgische (www.co2emissiefactoren.be) emissiefactoren zijn geüpdatet.

Nederland:

Op www.co2emissiefactoren.nl betreft het de reguliere jaarlijkse update, waarbij meerdere factoren zijn toegevoegd of geactualiseerd. Dit geldt o.a. voor aardgas, grijze stroom en warmtenetten. Omdat er geen sprake is van methodewijzigingen in de bepaling van de factoren hoeft er geen herberekening van het referentiejaar te worden toegepast. De vernieuwde factoren kunnen dus gewoon meegenomen worden bij het opstellen van de eerstvolgende footprint over 2024.

België:

Op www.co2emissiefactoren.be is de update van omvangrijker aard. De voornaamste wijziging is dat Belgische factoren vanaf nu meer in lijn zijn gebracht met de Nederlandse factoren. Dit geldt voor bijna alle emissiefactoren in o.a. de categorieën brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, goederenvervoer, personenvervoer en koudemiddelen. Enkel voor zeer specifieke emissiebronnen (zoals grijze stroom) die van land tot land sterk kunnen verschillen wordt er op de Belgische website een specifieke emissiefactor gepubliceerd voor België. De emissiefactoren die recent zijn geüpdatet op www.co2emissiefactoren.nl zijn gelijk meegenomen in de update op www.co2emissiefactoren.be. Belangrijk: Omdat de update voor Belgische factoren ook leidt tot methodologische wijzigingen gelden deze wel met terugwerkende kracht voor het referentiejaar (uiteraard enkel voor organisaties die in het verleden reeds gebruik maakten van www.co2emissiefactoren.be).

Voor een gedetailleerder bericht over de gewijzigde en nieuwe factoren, zie dit bericht op de website van co2emissiefactoren.nl (ook relevant voor België).