}
arrow_back

Vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

SKAO publiceert een vernieuwd harmonisatiebesluit over hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart. Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren. Harmonisatiebesluiten zijn een nadere interpretatie van bepaalde eisen in Handboek 3.1. Deze zijn eveneens normatief.

De twee belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerdere harmonisatiebesluit (uit 2021) zijn als volgt:

  • Het is niet meer toegestaan om de versterkte broeikaseffecten van emissies op grote hoogte te reduceren met hernieuwbare brandstoffen. Voor deze effecten maakt het immers niet uit of deze emissies veroorzaakt worden met fossiele of hernieuwbare brandstoffen. Het gevolg van deze wijziging is dat de emissiereductie significant lager kan uitvallen.
  • De tweede wijziging betreft een aanpassing in de rekenmethode. Die luidt dat nu gerekend dient te worden met een emissiefactor per liter hernieuwbare brandstof, in plaats van met een procentuele reductie. Deze verbetering is mogelijk omdat vanaf januari ’23 voor het eerst een factor per liter gepubliceerd wordt op www.co2emissiefactoren.nl. Indien u reeds deelnam aan een dergelijk brandstofprogramma is het belangrijk te weten dat deze wijziging ook betrekking heeft op uw referentiejaar (het is een methodewijziging) en dat u een half jaar de tijd heeft om deze wijziging door te voeren.

Ga naar het harmonisatiebesluit op de pagina met harmonisatiebesluiten of direct via deze link.