}
arrow_back

"De Ladder heeft voor een grotere bewustwording gezorgd”

Bouwbedrijf Eiffage Benelux heeft het afgelopen jaar met al haar Belgische filialen (minimaal) een Niveau 3-certificaat op de CO2-Prestatieladder behaald. Twee van haar filialen, Duchêne en De Graeve, zorgen hiermee voor een primeur door als eerste Waalse bedrijven op Niveau 3 gecertificeerd te zijn. Met deze resultaten werkt Eiffage Benelux om dé leider in België te worden op het gebied van duurzaam bouwen.

Het verschil maken via duurzame ontwikkeling

Eiffage Benelux maakt deel uit van de Eiffage Groep en is via haar 14 filialen specialist in gebouwen, burgerlijke bouwkunde, vastgoedpromotie, waterbouwkundige- en milieuwerken, schrijnwerk en industriële werken. Het verschil maken via duurzame ontwikkeling is altijd één van de aandachtspunten van de Eiffage Groep geweest.

De Eiffage Groep past de Europese richtlijnen toe voor bedrijven die klimaatgerelateerde informatie rapporteren, en volgt het 2 °C-traject dat is aangenomen door de Overeenkomst van Parijs in 2015. In april 2020 werd het eerste klimaatrapport gepubliceerd waarin het koolstofarme actieplan van de Groep staat beschreven, met meetbare doelstellingen om de CO2-voetafdruk binnen een specifieke tijdsperiode te verminderen. Daarnaast belicht het de 'klimaatcompatibele' activiteiten van de Groep met het oog op het versnellen van de koolstofarme transitie van haar bedrijfsonderdelen.

Op korte termijn een cultuuromslag

Over de keuze om Eiffage Benelux specifiek op de Ladder te certificeren, zegt Giovanni Vandenborre, gedelegeerd bestuurder Vuylsteke-Eiffage en verantwoordelijke Duurzaamheidscel bij Eiffage Benelux, het volgende: “Enkele filialen van Eiffage Benelux waren reeds gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder, en vanwege de zeer laagdrempelige aanpak werd besloten alle filialen te certificeren op minimaal Niveau 3.

Op relatief korte termijn kon er op deze manier een nulmeting en een CO2-voetafdruk worden berekend. De algemene invoering van het certificaat in alle filialen van Eiffage Benelux betekende dat er op korte termijn een cultuuromslag kon worden gemaakt.”

Giovanni Vandenborre (gedelegeerd bestuurder bij Vuylsteke-Eiffage en verantwoordelijke Duurzaamheidscel bij Eiffage Benelux)

Overschakelen op groene stroom

Voor het behalen van haar certificaten heeft Eiffage Benelux een groot pakket aan maatregelen ingevoerd. Eén van de belangrijkste maatregelen was dat er vanaf 2022 door alle filialen werd overgeschakeld op groene stroom. Zeker geen vanzelfsprekende keuze gezien de huidige energiecrisis.

Voor de vergroening van het wagenpark werden er reeds op alle zetels elektrische laadpalen geïnstalleerd. En ondertussen werden ook de eerste wagens met thermische motoren vervangen door volledig elektrische voertuigen. Tenslotte werd ieder gebouw van Eiffage Benelux onderworpen aan een energieaudit.

Duurzaamheidskwartiertjes

Om binnen de organisatie te zorgen voor interne bewustwording op het gebied van duurzaamheid heeft Eiffage Benelux een werkgroep gevormd waarbij ieder filiaal een expert afvaardigt. Met deze werkgroep worden verschillende indicatoren gemonitord, actieplannen gesmeed en informatie gedeeld.

Ook op Facebook, LinkedIn en Whatsapp worden nieuwtjes gedeeld. De grootste impact wordt echter via de maandelijkse ‘Duurzaamheidskwartiertjes’ gemaakt, die in alle filialen en met alle werknemers worden gehouden. Elke maand komt daarbij een ander duurzaamheidsthema aan bod.

Een grotere bewustwording

Op de vraag wat de Ladder de organisatie heeft opgeleverd m.b.t energiebesparing en CO2-reductie, antwoordt Vandenborre: “De Ladder heeft vooral voor een grotere bewustwording gezorgd. De ladder is voor Eiffage Benelux een handig instrument om het overzicht te behouden op de richting en de inspanningen die nodig zijn om onze strategische doelen te behalen.   

Meten is weten en door de CO2-voetafdruk van ons bedrijf voortdurend te monitoren, komen kansen en verbeterpunten naar boven. Deze grotere bewustwording resulteert daarnaast in energiebesparing. De goedkoopste energie is namelijk deze die niet wordt verbruikt! Daarnaast zetten we nu ook sneller de stap naar groenere alternatieven voor brandstof en energie.”

Het inzet van de Ladder heeft er ook voor gezorgd dat Eiffage Benelux in het verleden aanbestedingen heeft gewonnen. Bijvoorbeeld haar filiaal Herbosch-Kiere dat in 2019 mede dankzij de inzet van de Ladder het project Oosterscheldekering met gunningsvoordeel uitvoerde. Vandenborre: “Naast het gunningsvoordeel dat de CO2-Prestatieladder kan opleveren, is het toepassen van de Ladder een handig middel voor een meer klimaatbewuste bedrijfsvoering. De verschillende niveaus van de Ladder maken het voor een bedrijf mogelijk om op eigen tempo aan de slag te gaan met CO2-reductie, en zo een omschakeling en verduurzaming in gang te zetten.”