Initiatieven en Programma's

Deelnemers aan de CO2 -Prestatieladder nemen vanaf niveau 2 deel aan (keten-)initiatieven en aan sectorbrede reductieprogrammas. Vanaf niveau 3 dienen organisaties in het kader van hun publicatieplicht aan te geven aan welk initiatief zij deelnemen of van welk initiatief zij initiatiefnemer zijn (4D) of aan welk sectorbreed CO2 -reductieprogramma's zij werken (5D). Onderstaande initiatieven en sectorbrede CO2 -reductieprogramma's zijn door oprganisaties opgevoerd in het kader van de publicatieplicht (van de eisen 3D, 4D en 5D). Zij voldoen niet altijd per definitie voor alle organisaties. De Certificerende Instelling controleert altijd de individuele bijdrage (deelname) aan het initiatief of sectorbreed reductieprogramma en of het initiatief of sectorbrede reductieprogramma voldoet voor de specifieke organisatie.

Overzicht Initiatieven en programma's

2402 programs

Aanbesteden
105 Initiatieven en programma's
menu
close
Advies
428 Initiatieven en programma's
menu
close
Afval
83 Initiatieven en programma's
menu
close
Bedrijfshallen
84 Initiatieven en programma's
menu
close
Bouwplaats
161 Initiatieven en programma's
menu
close
ICT
27 Initiatieven en programma's
menu
close
Kantoren
113 Initiatieven en programma's
menu
close
Materiaalgebruik
210 Initiatieven en programma's
menu
close
Materieel
292 Initiatieven en programma's
menu
close
Personenmobiliteit
168 Initiatieven en programma's
menu
close
Bedrijfsprocessen
257 Initiatieven en programma's
menu
close
Waterbouw
33 Initiatieven en programma's
menu
close
Groenonderhoud
95 Initiatieven en programma's
menu
close
Overige
517 analyses
menu
close